Jízda králů v Doloplazích 2018

Jízda králů

30. června
a 1. července 2018
Doloplazy u Olomouce

Tradiční národopisnou slavnost pořádá Hanácký národopisný soubor Olešnica Doloplazy