Jízda králů v Doloplazích 2017

Jízda králů

23.–2. července 2017
Doloplazy u Olomouce

Král: Antonín Malíček

Tradiční národopisná slavnost se koná
pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky
za finanční podpory Olomouckého kraje a obce Doloplazy