Jízda králů v Doloplazích 2018

Jízda králů

30. června
a 1. července 2018
Doloplazy u Olomouce

Král: Jakub Zdařil

Tradiční národopisná slavnost se koná
pod záštitou senátora MUDr. Lumíra Kantora, Ph.D.
a za finanční podpory Olomouckého kraje a obce Doloplazy

Program