Jízda králů v Doloplazích 2019

Jízda králů

6.–7. července 2019
Doloplazy u Olomouce

Král: Vlastislav Bílek

Tradiční národopisnou slavnost pořádá Hanácký národopisný soubor Olešnica Doloplazy
pod záštitou senátora MUDr. Lumíra Kantora, Ph.D.
a za finanční podpory Olomouckého kraje a obce Doloplazy

Program