Jízda králů v Doloplazích 2020

Jízda králů

4.–5. července 2020
Doloplazy u Olomouce

Tradiční národopisnou slavnost pořádá Hanácký národopisný soubor Olešnica Doloplazy
pod záštitou senátora MUDr. Lumíra Kantora, Ph.D.
a za finanční podpory Olomouckého kraje a obce Doloplazy

Program